5 Natuurgerichte principes

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij beroepsvereniging BATC werken volgens de 5 natuurgerichte principes.

Elk van de 5 principes omvat een element van het heelwordingsproces.

Een BATC-therapeut wordt geacht vaardigheden te bezitten binnen alle 5 de principes.

De werkvormen die Praktijk LavaHealing hanteert ondersteunen deze  5 principes.
Bij elke pricipe staat/staan de werkvorm(en) vermeld die wordt/worden toegepast om blokkades m.b.t. dit principe te behandelen.

1. Energie

Voor ieder herstel is er voldoende energie nodig. Een eerste stap is het herstel van de energietoevoer zodat het systeem voldoende energie heeft voor verandering.

Gebruikte werkvormen:
- Voedingsadviezen
- Energetische werkvormen: VortexHealing / Eenheidsbewustzijn
- Gesprekken

2. Prikkeloverdacht

Het goed functioneren van de prikkeloverdracht is van groot belang voor de communicatie in het lichaam. Het is essentieel hier aandacht aan te besteden. Dit betekent dat het zenuwstelsel wordt ondersteunt en versterkt.

Gebruikte werkvorm:
- Energetische werkvormen: VortexHealing / Eenheidsbewustzijn.

3. Drainage

Het is onvermijdelijk dat er zowel op fysiek als emotioneel niveau in de loop van je leven een vorm van ballast ontstaat. Aandacht voor reinigen en ontgiften op alle niveaus is van groot belang voor het herstel van de gezondheid. De behandelingen zijn voornamelijk gericht op het loslaten van emotionele ballast.

Gebruikte werkvormen:
- Energetische werkvormen: VortexHealing / Eenheidsbewustzijn
- Voedingsadviezen

4. Voeding

Voor het goed functioneren van het lichaam is juiste voeding en de capaciteit tot het opnemen daarvan van levensbelang. Het gaat hierbij om zowel emotionele als fysieke voeding. Bij te weinig of verkeerde emotionele en fysieke voeding raakt het systeem uit balans en kunnen ziekten ontstaan. De behandeling richt zich op het herstel van de verbinding met ’de innerlijke stilte’. Vanuit deze plek van eenheid ontvangt ons wezen voeding die het hart vervult en je emotioneel en lichamelijk helpt te herstellen. Ook worden er indien nodig voedingsadviezen gegeven.

Gebruikte werkvorm:
- Voedingsadviezen

5. Geestelijk welzijn

Door je bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Door het voeren van gesprekken wordt het bewustzijn rond actuele levensthema’s vergroot.

Gebruikte werkvorm:
-Gesprekken: om cliënten bewust te laten worden van de diepere achtergronden van hun emotionele klachten