Welke klachten?

Ons lichaam, als drager van ons wezen, trilt mee met alle innerlijke blokkades die we met ons meedragen. Dit werkt door op alle vlakken van ons Zijn, dus ook emotioneel en fysiek.

De therapie richt zich erop energetische blokkades zo diep mogelijk op te lossen zodat de emotionele en fysieke balans weer wordt hersteld.

Doordat de therapie ingrijpt op een wezenlijk diep nivo van Zijn is de geboden therapie uiterste effectief bij een groot scala aan klachten en ongemakken.

Belemmerende overtuigingen

Overtuigingen worden gevormd op basis van de houding tegenover bepaalde levenservaringen. De reden dat er wordt vastgehouden aan een overtuiging is omdat er een onverwerkte emotionele lading zit in het hart van deze overtuiging. Er zijn typerende levenshoudingen die hiervan het gevolg kunnen zijn, zoals onder andere:

  • gevoel van slachtofferschap: "ik kan er niets aan doen";
  • gevoel van machteloosheid;
  • angst voor afwijzing;
  • boosheid;
  • gevoel van isolatie;

De therapie richt zich erop overwerkte emotionele ladingen stap voor stap op te lossen waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuw en vrijer levensgevoel.

Burnout

De behandeling richt zich in eerste instantie op het herstel van het overbelaste zenuwstelsel. Vervolgens worden achterliggende issues behandeld die de eerste aanleiding waren.

Stress

Emotionele stress kenmerkt zich door een gevoel van onrust  dat resulteerd in een (grote) mentale rusteloosheid(=veel denken). Langdurige stress kan overgaan in een burnout. De behandeling richt zich op het doorbreken van de mentale patronen zodat het contact met de innerlijke plek van stilte weer hersteld kan worden. Ook worden de patronen behandeld die de stressvolle reaktie veroorzaakten.

Angst/angststoornissen

Diepe angsten kunnen een grote invloed op ons leven hebben. De therapie is er op gericht stap voor stap de angstpatronen te doorbreken en te verminderen/op te lossen op alle nivo’s waar deze zich manifesteren. Organen reageren direct op angst, een voorbeeld hiervan zijn de longen: het voorkomen van asthmaklachten kan hierdoor verminderd worden. Ook de nieren zijn extra gevoelig voor angst.

Vastzittende emoties

Emoties kunnen zich vastzetten doordat net niet het gevoel van overgave bereikt wordt dat voor het loslaten nodig is. Een behandeling heeft tot doel het systeem door deze overgave heen te leiden en de issues op te lossen die de eerste aanleiding waren. De vastzittende emoties hebben ook gevolgen voor de lichaamsorganen. Deze "trillen" als het ware mee met de opgeslagen emoties. Organen gaan weer vrijer functioneren wanneer deze emoties zijn opgelost.

(Manische) depressie

Bij een depressie is er vaak sprake van emotionele en mentale patronen waaraan standvastig wordt vastgehouden in combinatie vaak diepe onverwerkte levenservaringen. De therapie richt zich op het losmaken en oplossen van de emotionele/mentale patronen, en het stap voor stap oplossen van de onderliggende onverwerkte emotionele gebeurtenissen/trauma’s.

Diepliggende emotionele trauma’s

Onverwerkte gebeurtenissen ( ook diegenen die diep in ons bewustzijn verborgen liggen) zijn van grote invloed op ons algemene gevoel van geluk en welzijn. Een trauma is vaak opgebouwd uit meerdere delen die stap voor stap tijdens de sessies worden opgelost.

Autisme (waaronder ADD, ADHD, PDD-NOS)

Autisme kenmerkt zich door de neiging tot emotionele terugtrekking. De behandeling richt zich op het neutraliseren van de oorzaken die het terugtrekken veroorzaken. Ook is er vaak sprake van grote innerlijke onrust omdat zaken slecht worden verwerkt. De innerlijke rust wordt zoveel mogelijk hersteld door de emotionele lagen te transformeren/ op te lossen.