Persoonlijke groei

Persoonlijk groei en ont-wikkeling gaat ook verder wanneer we een toestand van innerlijke rust en stabiliteit bereikt hebben. Wat dan meer naar voren zou kunnen komen is de innerlijke roep naar een nog diepere eenwording. Het is alsof ons hart zegt: "dit geluk dat ik nu ervaar kan nog completer zijn".

Dit kan het moment zijn van een nog intensievere innerlijke zoektocht. Het zoeken is gericht op het vinden en ervaren van een ’waarheid’ die een absolute zekerheid en vervulling kan geven.  Dit is de weg van persoonlijke ont-wikkeling: Het ont-wikkelen cq afrollen van alle obstakels die het ervaren van deze waarheid in de weg staan. Dit is een levenswerk en vereist ware levenskunst!

Sessies die gericht zijn op dit soort persoonlijke ont-wikkeling ondersteunen je door obstakels die een dieper Zelf-beleven in de weg staan op te lossen. De innerlijke ’onvatbare’ Stilte wordt ervaarbaar in je bewustzijn zodat je hieraan een steun kunt ervaren op je levensreis.

Je zou kunnen zeggen dat de behandelingen je willen leiden een ontwaken in je ware zijn.  Dit gebeurt in twee ( gelijktijdige ) stappen:

  1. Het loslaten van alles dat je niet wezenlijk bent.
  2. Het naar voren brengen van de innerlijke stilte, zodat deze voor jou voelbaar en ervaar is in je dagelijkse leven.
divider2