De naam LavaHealing

Het woord "lava" dat in de praktijknaam voorkomt is symbolisch bedoeld.

De oerkracht die lava eigen is komt overeen met allesveranderende kracht van Eenheidsbewustzijn en VortexHealing®, waarmee tijdens sessies gewerkt wordt.

Lava heeft 3 eigenschappen die de behandelingen typeren:

1. Het is in staat bestaande structuren tot in de wortel af te breken.

2. Het doet dit met heel veel kracht.

3. Nadien biedt de gestolde lava een rijke voedingsbodem voor nieuwe aanplant.  Van vulkaangrond is namellijk bekend dat deze zeer vruchtbaar is.

Vulkaan